חדשות
 
כשהכול היה ירוק - מאי 2018 פיליפינים ומקאו
 
 
 
כהשכול היה ירוק - אפריל 2018 סין